گیج

گیج

گیج و ترانسمیتر فشار ویکا

گیج، سنسور و ترانسمیتر فشار ویکا جهت پایش مقدار فشار در نقاط مختلف سیکل در صنایع تبرید و تهویه مطبوع بکار می‌رود و شرکت ویکا تجهیزات اندازه گیری فشار مخصوصی را برای اندازه گیری فشار در خطوط مکش و دهش کمپرسورها پیشنهاد می‌دهد .

تجهیزات ابزار دقیق ویکا در حوزه اندازه‌گیری فشار به دو دسته‌ی کلی مکانیکی و الکتریکی تقسیم می‌شوند:

فشار سنج الکتریکی ویکا

این گیج ها انواع مختلفی مانند ترانسمیترهای فشار، سنسورهای فشار و پرشر سوئیچ ها دارند و از آن ها برای اندازه گیری فشارهای گیج (gauge)، فشار مطلق (absolute) و فشار اختلافی (differential) استفاده می‌شود.

بازه عملکردی فشار از 0.6–0 میلی بار الی 15000-0 بار است.

فشارسنج مکانیکی ویکا

این فشارسنج به منظور اندازه گیری فشار گیج، فشار مطلق و فشار اختلافی بکار می‌روند و عملکرد آن‌ها با استفاده از لوله بوردون و دیافراگم انجام می‌گیرد.

بازه عملکردی فشار از 0.5–0 میلی بار الی 7000-0 بار است و دقت عملکردی ان ها یک دهم درصد است.