گلاب ولو

گلاب ولو کستل (Castel Globe Valve)

گلاب ولو شیری است  که برای کنترل فلو ، فشار و دما در سیالات استفاده می شود. همچنین این شیر به عنوان کنترل ولو یا شیر خودکار در خطوط لوله به کار می رود. علت نامگذاری این شیر به خاطر ظاهر کروی شکل بیرونی آن می باشد.

نحوه کار گلاب ولو کستل (Castel Globe Valve)

گلاب ولو از یک قسمت متحرک (دیسک) که با قرار گرفتن در حفره ای به نام سیت تشکیل شده که سیال برای عبور از این شیر 180 درجه تغییر مسیر می­دهد. به همین دلیل این شیر به عنوان کنترل کننده جریان سیال مورد استفاده قرار گیرد. باز یا بسته نبودن کامل گلاب ولو باعث نمی­شود که نشیمنگاه و مجرابند آسیب ببیند و همین امر یک مزیت برای این شیر محسوب می­شود.