کردرایر

کردرایر

کر درایر دانفوس

امروزه در طراحی سیستم های تبریدی و صنایع یخچال سازی از  فیلتر برای محافظت از اجزای کمپرسور استفاده می شود. فیلتر درایر جاذب رطوبت و ذرات جامد بوده و سیال مبرد را پیش از بازگشت به کمپرسور پاک سازی می کند. کر درایر هسته مرکزیه فیلتر درایرهای با مغزی قابل تعویض است و برای فیلتردرایرهای هرمتیک قابل استفاده نمباشد. کر درایر های دانفوس در دو نوع ساده و کر درایر ضد اسید تولید میشوند.

 

مشخصات کر درایر دانفوس :

 

 • ۴۸-DC: هسته جامد با خواص جذب رطوبت و اسید.
 • ۴۸-DA:  برای جذب اسید پس از فرسودگی.
 • ۳E Sieve مولکولی به طور کامل با R۱۳۴a و R۴۰۴A سازگار است.
 • ۸۰٪ غربال مولکولی و ۲۰٪ آلومینا فعال شده در ۴۸-DC
 • اکسید آلومینیوم فعال برای جذب اسید
 • رطوبت و اسید را در سیستم در کل محدوده دمایی جذب می کند.

 

کر درایر کستل

کر درایر قطعه ای درون پوسته کر است که مواد خارجی مانند خاک، روغن، رطوبت و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد.

ویژگی های کر درایر کستل  (Castel Solid Core)

 • قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی  که با مبردهای زیر کار می کنند.
  R22R134a, R404A, R407C,R410A,R507
 • جاذب رطوبت و اسید با کیفیت بالا
 • غیر قابل واکنش با مبرد
 • قابلیت مسدود کردن روغن در مدار
 • قابلیت جمع آوری ناخالصی ها