فن سردخانه

 

فن سردخانه‌

فن سردخانه‌ای یا به عبارت دیگر هواکش سردخانه‌ای، تجهیزاتی هستند که در سردخانه برای تسریع انتقال حرارت استفاده می‌شوند. فن سردخانه‌ای دارای یک پروانه فلزی مقاوم در برابر خوردگی و یک الکتروموتور با سیم‌پیچ مسی است. فن‌های سردخانه‌ای براساس مشخصات فنی سردخانه و حجم هوای جابه‌جایی شده در مدل‌های مختلفی از نظر شکل پروانه، قطر پروانه، تعداد پره و دور موتور تولید می‌شوند.

مبدل‌های حرارتی مانند اواپراتور و کندانسور عمده‌ترین استفاده را از فن سردخانه‌ای دارند. هواکش سردخانه‌ای از نوع اکسیال است به این معنی که محور چرخشی فن با جریان هوا عبوری از فن موازی است

هواکش قابدار سردخانه

برای راه‌اندازی دو سردخانه زیر صفر و بالای صفر با استفاده از یک مدار سرمایشی، از هواکش سردخانه‌ای قابدار استفاده می‌شود. نصب هواکش قابدار بین دو محیط سردخانه، این امکان را فراهم می‌کند.

فن بدون قاب سردخانه‌ای

فن بدون قاب سردخانه‌ای در اواپراتور و کندانسور نصب می‌گردد.