شیر رسیور

شیر رسیور کستل (Castel Receiver Valve)

شیر رسیور: شیری است برای کنترل جریان سیال خروجی  از رسیور به کار می رود.

انواع شیر رسیور کستل (Castel Receiver Valve)

شیر رسیور ستل دارای 13 مدل اصلی بوده که برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

رزوه ای           مهره ای           کد قطعه

1/8”    1/4″    6110/21

1/4″    1/4”    6110/22

3/8”    1/4″    6110/23

3/8”    3/8”    6110/33

3/8”    1/2″    6110/43

1/2″    1/2″    6110/44

3/4″    3/4″    6110/66

1/4″    1/4″    6120/22

3/8”    1/4″    6120/23

3/8”    3/8”    6120/33

3/8”    1/2″    6120/43

1/2″    1/2″    6120/44

1/8”    1/4″    6140/22

ویژگی های شیر رسیور کستل (Castel Receiver Valve)

  • قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید که با مبردهای زیر کار می کنند.R134a, R404A, R407C,R410A,R507 R22,
  • ماکزیمم فشارمجاز مبرد(PS) 45 bar
  • محدوده دمای مجاز مبرد 130 – -35
  •  بدنه از جنس برنج نورد گرم سری ST-UNI EN 12165 – CW 617N
  • اسپیندل با محافظ صفحه ای از جنس فولاد
  • گلند سیل (Gland Seal) از جنس لاستیک کلوروپرن و فیبرهای آرمیدیک
  • کلاهک از جنس شیشه تقویت شده PBT
  • شیر رسیورهای سری 6110 و 6120 برای اتصال 90 درجه به کار می رود.
  • شیر رسیورهای سری 6140 برای اتصال 120 درجه به کار می رود.