شیر اطمینان

شیر اطمینان کستل (Castel safety valve)

شیر‌های اطمینان کستل، شیر‌های نوع استاندارد و متعادل نشده و تحت بارگذاری مستقیم هستند. شیر اطمینان توسط نیرویی که سیال تحت فشار بالا به دیسک اعمال می‌کند، باز می‌شود. زمانی که فشار وارد بر شیر اطمینان از حد مجاز بالاتر رود، تحت شرایط معین، نیروی مخالف توسط فنر، به دیسک وارد می‌شود.

شیر‌های اطمینان کستل به صورت زیر شناسایی می‌شوند:

شماره مدل شیر اطمینان کستل متشکل از دو بخش:

بخش اول: کد شناسایی که نشان می‌دهد شیر اطمینان متعلق به کدام دسته می‌باشد. مثال: 3060/45C

بخش دوم: فشارتنظیم شده “با واحد bar که در 10 ضرب شده است”.

شماره سریال عددی

ساختمان شیر اطمینان کستل و اجزای تشکیل دهنده

بدنه: بدنه شیر اطمینان کستل چهارگوش می‌باشد و با فورجینگ و ماشینکاری ساخته می‌شود و شامل اجزا زیر است:

نازِل با نشیمنگاه آب‌بند صاف

نگهدارنده دیسک

نگهدارنده فنر تنظیم کننده

نشیمنگاه رزوه شده برای مهره تنظیم

روی بدنه، مجرای کوچک جبران فشار وجود دارد که حاصل تماس نگهدارنده فنر با اتصال خروجی می‌باشد.

دیسک: دیسک شیر اطمینان کستل از طریق ماشینکاری میل‌گرد ساخته می‌شود و مجهز به واشر می‌باشد زیرا برای آب بندی نشیمنگاه شیر لازم است. برای اینکه واشر در طول عمر کاری شیر اطمینان کستل استحکام خود را حفظ کند و به نشیمنگاه نچسبد، آن را از جنس پلی‌تترا‌فلورواتیلن می‌سازند. دیسک به خوبی روی بدنه شیر اطمینان کستل هدایت می‌شود و متوقف نمی‌شود چون حلقه نگهدارنده ای وجود ندارد تا مانع حرکت آن گردد.

فنر: فنر تعبیه شده در برابر فشار سیال و نیروی وارده از طرف آن مقاومت می‌کند و همچنین بعد کاهش فشار سیال، موجب بسته شدن شیر اطمینان کستل می‌شود.

سیستم تنظیم: مهره شش گوش رزوه شدهدرون قسمت بالایی شیر اطمینان کستل برای فشردن فنر قرار دارد.. سیستم تنظیم توسط یک مهره سربسته (cap nut) محافظت می‌شود و این مهره روی بدنه برنجی قرار می‌گیرد.

 

کاربرد‌ و محدوده کاری شیر اطمینان کستل

کاربرد: کاربرد اصلی شیر اطمینان کستل، حفاظت از دستگاه‌های زیر (با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی که برای آن طراحی شده‌اند) در برابر فشار‌های بالای سیال می‌باشد:

سیستم های تبرید و اجزای پمپ حرارتی مانند: کندانسور‌ها، مایع گیرها، آکومولاتورها،  اواپراتور‌ها، کمپرسور‌های جابجایی مثبت، مبدل‌های حرارتی، جدا کننده روغن (oil separator)، لوله کشی

مخازن تحت فشار ساده

سیالات سازگار: سیال های زیر با شیر اطمینان کستل مورد‌استفاده قرار می‌گیرند:

بخار یا گاز مبرد های زیر:

 • R2 وR3 وR7 و R8و R9و R11و R12و R17و R26و R28و R39و…
 • هوا و نیتروژن

علائم درج شده روی شیر اطمینان کستل

مشخصات زیر روی بدنه شیر اطمینان کستل درج می‌شود:

 • نشان تولید کننده، آدرس و کشور سازنده
 • نشانگر جهت جریان
 • حداکثر فشار مجاز
 • فشار  تنظیم
 • بازه دمایی مجاز
 • تاریخ تولید
 • شماره سریال
 • اطلاعات زیر هم روی درپوش درج می‌شود:
 • شماره شناسایی درج شده در مرحله کنترل تولید
 • مدل شیر اطمینان کستل
 • قسمت جریان
 • ضریب تخلیه Kd