سایت گلاس

سایت گلاس

  • دانفوس

  • کستل

 

سایت گلاس دانفوس

برای کاربردهای فشار پایین (حداکثر فشار کاری 35 bar/508 psig)، دانفوس سایت گلاس های مدل SGR, SGI و SGN را  تولید می کند. این سایت گلاس ها برای روغن های معدنی مانند HCFC و مبردهای غیر قابل اشتعال HFC  با اتصال مهره ای، جوشی، فیس سیل یا ساکت و با یا بدون نشانگر رطوبت موجود است.

سایت گلاس فشار پایین SGN, SGI دانفوس، اتصال جوشی

سایت گلاس های SGI و SGN رطوبت بیش از حد موجود در سیستم تبرید، سابکولینگ ناکافی و یا کمبود مبرد را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI و SGN مجهز به نشانگر حساسی هستند که با توجه به مقدار رطوبت موجود در مبرد رنگی را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI برای کاربردهایی که روغن معدنی مانند HCFC روانکار  است طراحی شده اند.
SGI برای کاربردهایی با مبرد غیرقابل اشتعال مانند HFC   طراحی شده اند.
دمای محیط : -50 – 80 °C / -58 – 175 °F
حداکثر فشار کاری: 35 bar / 508 psig

سایت گلاس فشار پایین SGN, SGI دانفوس، اتصال مهره ای

سایت گلاس های SGI و SGN رطوبت بیش از حد موجود در سیستم تبرید، سابکولینگ ناکافی و یا کمبود مبرد را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI و SGN مجهز به نشانگر حساسی هستند که با توجه به مقدار رطوبت موجود در مبرد رنگی را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI برای کاربردهایی که روغن معدنی مانند HCFC روانکار  است طراحی شده اند.
SGI برای کاربردهایی با مبرد غیرقابل اشتعال مانند HFC   طراحی شده اند.
دمای محیط : -50 – 80 °C / -58 – 175 °F
حداکثر فشار کاری: 35 bar / 508 psig

سایت گلاس فشار پایین SGR دانفوس، اتصال سوکتی

سایت گلاس های SGR مدل ساکتی بدون نشانگر رطوبت هستند و عمدتا برای نشان دادن وضعیت مبرد و همچنین سطح مایع در رسیور یا سطح روغن در کمپرسور استفاده می شوند. سایت گلاس های SGRI و SGRN مجهز به نشانگر حساسی هستند که با توجه به مقدار رطوبت موجود در مبرد رنگی را نشان می دهند. دانفوس برای تیوب فیتینگ سایت گلاس های ساکت مدل SGS  را تولید و عرضه می کند.
دمای محیط : -50 – 80 °C / -58 – 175 °F
حداکثر فشار کاری: 35 bar / 508 psig

 

سایت گلاس فشار پایین SGN, SGI دانفوس، اتصال فیس سیل (Face Seal)

سایت گلاس های SGI و SGN رطوبت بیش از حد موجود در سیستم تبرید، سابکولینگ ناکافی و یا کمبود مبرد را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI و SGN مجهز به نشانگر حساسی هستند که با توجه به مقدار رطوبت موجود در مبرد رنگی را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI برای کاربردهایی که روغن معدنی مانند HCFC روانکار  است طراحی شده اند.
SGI برای کاربردهایی با مبرد غیرقابل اشتعال مانند HFC   طراحی شده اند.
دمای محیط : -50 – 80 °C / -58 – 175 °F
حداکثر فشار کاری: 35 bar / 508 psig

سایت گلاس کستل

سایت گلاس وسیله ای برای نشان دادن مقدار مبرد و نشان دادن میزان رطوبت درون سیستم است.

اگر سیستمی صحیح کار کند، مایع مبرد به صورت ستون جامدی از مایع دیده می شود. اگر مبرد به صورت حباب دارو کف آلود سفید باشد نشانه آن است که مقدار مایعی که عبور می کند کم است. اگر رطوبت در سیستم وجود داشته باشد با تغییر رنگ نشان دهنده رطوبت که در وسط سایت گلاس نصب می شود، مشخص می شود.

ویژگی های سایت گلاس کستل  (Castel Sight Glass)

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی  که با مبردهای زیر کار می کنند.

R134a, R404A, R407C,R410A,R507 R22,

محدوده دمای مجاز مبرد 110 تا 30-

بدنه از جنس برنج نورد گرم سری ST-UNI EN 12165 – CW 617N

اتصال جوشی از جنس مس EN12735-1-Cu-DHP

رینگ با محافظ صفحه ای از جنس فولاد

سیل گسکت خارجی از جنس لاستیک کلوروپرن

کلاهک رینگ از جنس پلی استر الاستومر

قابلیت تشخیص سریع و ایمن شرایط مبرد از نظر منظم بودن جریان ، میزان رطوبت و برگشت روغن کمپرسور به کارتر

حاوی حسگر رطوبت که به هنگام وجود رطوبت در سیستم رنگ آن از سبز به زرد تغییر می یابد.

رنگ سبز: سیستم در حالت نرمال کار می کند.

رنگ سبز فسفری: سیستم مشکل دارد.

رنگ زرد: فیلتر رطوبت گیر باید تعویض شود.