روغن کمپرسور بیتزر

روغن کمپرسور

·       روغن کمپرسور بیتزر

·       روغن کمپرسور سانیسو

·       روغن کمپرسور بوک

 

روغن کمپرسور بیتزر

روغن کمپرسور بیتزر در مدل‌های مختلفی تولید و عرضه می‌شوند.

روغن کاری یکی از مهمترین عوامل در کارکرد صحیح یک سیستم سرمایشی است. در انتخاب روغن بهترین روش استفاده از روغن کمپرسور توصیه شده توسط سازنده است. روغن مناسب این اطمینان را ایجاد می‌کند که قطعات مکانیکی به راحتی روی یکدیگر حرکت کرده و همواره یک لایه نازک روغن از آنها حفاظت می‌کند.

مدل‌های روغن بیتزر

– مدل BSE32: روغن POE متناسب با گاز R404 , R407 , R134a , R507 , و مناسب برای کمپرسورهای سیلندر پیستونی و تسمه‌ای و دومرحله‌ای بیتزر.

– مدل B5.2: روغن معدنی متناسب با گاز R22 و مناسب برای کمپرسورهای سیلندر پیستونی و اسکرال و تسمه‌ای و دومرحله‌ای بیتزر.

– مدل BSE55: روغن POE متناسب با گاز R404 , R407 , R134a , R507 , و مناسب برای کمپرسورهای سیلندر پیستونی و تسمه‌ای و اسکرال بیتزر.

–  مدل B100: روغن اکلیل بنزن متناسب با گاز R22 و مناسب برای کاربرد به عنوان روغن کمپرسور اسکرو و کامپکت اسکرو  بیتزر.

–  مدل BSE170: روغن POE متناسب با گاز R404 , R407 , R134a , R507 , و اسب برای کاربرد به عنوان روغن کمپرسور اسکرو و کامپکت اسکرو و اسکرو تسمه‌ای بیتزر.

–   مدل B320 SX: روغن معدنی متناسب با گاز R22 و مناسب برای کمپرسورهای  کامپکت اسکرو  بیتزر.