اتصالات

 انواع اتصالات:

 • مسی
 • برنجی

انواع اتصالات مسی:

 • تبدیل مسی
 • سه راهی
 • یو
 • بوشن
 • والف شارژ گاز

تبدیل مسی

تبدیل مسی یا Copper Reducer Coupling در دو تیپ تولید می‌شود؛ تیپ کا (K) و تیپ ال (L). نوعی که به طور معمول در سیستم‌های تبرید و تهویه مطبوع استفاده می‌شود، تیپ L است.

 

8/3* 4/1 8/3 * 2/1 8/5 * 8/3 8/5 * 2/1 4/3 * 2/1
8/3 * 4/3 4/3 * 8/5 2/1 * 8/7 8/5 * 8/7 4/3 * 8/7
2/1 * 8/1 1 8/5 * 8/1 1 4/3 * 8/1 1 8/7 * 8/1 1 8/5 * 8/3 1
4/3 * 8/3 1 8/7 * 8/3 1 8/7 * 8/5 1 8/1 1*8/3 1 8/1 1*8/5 1
8/5 1* 8/3 1 8/1 1*8/1 2 8/3 1 *8/1 2 8/5 1* 8/1 2 8/3 1* 8/5 2
8/5 1* 8/5 2 8/1 2* 8/5 2 8/1 2*8/1 3 8/5 2*8/1 3 8/5 2* 8/5 3

 

 

 

نوع اتصال تبدیل مسی

در پایپینگ، لوله و اتصالات مسی به صورت جوش (Brazing) متصل می‌شوند. با این حال امروزه‌ روش‌های دیگری مانند اتصال بدون جوش (Braze Free) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درصد نقره سیم جوش مسی مورد استفاده برای اتصال لوله و اتصالات مسی مهم یک موضوع بسیار مهم است. جوشکاری اتصالات مسی بهتر است با سیم جوش نقره درصد بالا انجام گیرد. شرکت دانفوس به عنوان یکی از معتبرترین شرکت‌ها در تولید تجهیزات تبرید توصیه می‌کند که در جوشکاری، درصد نقره سیم جوش بیشتر از 5 درصد باشد.

به طور معمول، جوشکاری لوله مسی، شیرآلات و اتصالات برنجی، سیم جوش با درصد نقره 25 تا 30 درصد را نیاز دارد.

سه راهی مسی

سایزهای مختلف سه راهی مسی (Copper 3 way Equal T) در دو نوع تیپ کا (K) و اِل (L) ساخته می‌شوند. سه راهی مسی مورد استفاده در سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع عموما از نوع L هستند.

 

سایزهای استاندارد سه راهی مسی در سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع به شرح زیر هستند:

4/1 8/3 2/1 8/5 4/3
8/7 8/1 1 8/3 1 8/5 1 8/1 2
8/5 2 8/1 3 8/5 3 4

 

جوشکاری اتصالات مسی

امروز اتصالات مسی عموما بصورت جوشی در سیستم پایپینگ قرار می‌گیرند. در روش‌های جدید این اتصالات بصورت اتصال بدون جوش (Braze Free) هم در سیستم نصب می‌شوند.

برای جوشکاری اتصالات مسی بهتر است از سیم جوش نقره درصد بالا استفاده شود. طبق توصیه شرکت دانفوس، باید درصد نقره سیم جوش برای جوشکاری، بالاتر از 5 درصد باشد. برای جوشکاری اتصالات مسی و شیرآلات و اتصالات برنجی معمولا از سیم جوش با درصد نقره بالاتر از 25 الی 30 درصد استفاده می‌شود.

 

یو مسی

سایزهای مختلف یو مسی در دو نوع تیپ کا (K) و اِل (L) ساخته می‌شوند. یو مسی مورد استفاده در سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع عموما از نوع L است.

سایزهای استاندارد یو مسی در سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع به شرح زیر هستند:

4/1 8/3 2/1 8/5 4/3
8/7 8/1 1 8/3 1 8/5 1 8/1 2

 

نوع اتصال یو مسی

امروز اتصالات مسی و از جمله یو مسی عموما بصورت جوشی در سیستم پایپینگ استفاده می‌شوند. در روش‌های جدید این اتصالات به صورت اتصال بدون جوش (Braze Free)هم در سیستم نصب می‌شوند.

برای جوشکاری یو مسی بهتر است از سیم جوش نقره درصد بالا استفاده شود. طبق توصیه شرکت دانفوس، باید درصد نقره سیم جوش برای جوشکاری، بالاتر از 5 درصد باشد. برای جوشکاری لوله مسی و شیرآلات و اتصالات برنجی معمولا از سیم جوش با درصد نقره بالاتر از 25 الی 30 درصد استفاده می‌شود.

 

بوشن مسی

بوشن مسی (Copper Pipe Equal Coupling)  در سایزهای مختلف و در دو نوع تیپ کا (K) و ال (L) ساخته می‌شود. بوشن مسی مورد استفاده در سیستم‌های تبرید و تهویه مطبوع به طور معمول از نوع L هستند.

4/1 8/3 2/1 8/5 4/3
8/7 8/1 1 8/3 1 8/5 1 8/1 2
8/5 2 8/1 3 8/5 3 4

 

نوع اتصال بوشن مسی

امروز اتصالات مسی به طور معمول به صورت جوشی در سیستم پایپینگ قرار می‌گیرند. در روش‌های جدید این اتصالات بصورت اتصال بدون جوش (Braze Free) هم در سیستم نصب می‌شوند.

برای جوشکاری اتصالات مسی بهتر است از سیم جوش نقره درصد بالا استفاده شود. طبق توصیه شرکت دانفوس، باید درصد نقره سیم جوش برای جوشکاری، بالاتر از 5 درصد باشد. برای جوشکاری لوله مسی و شیرآلات و اتصالات برنجی معمولا از سیم جوش با درصد نقره بالاتر از 25 الی 30 درصد استفاده می‌شود.

والف شارژ گاز

والف یا سوزن شارژ گاز (Refrigerant Charging valve) همان طور که از نامش پیداست در هنگام شارژ گاز به سیستم، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سوزن بر روی گیج شارژ گاز (گیج دوقلو) نصب شده و اجازه‌ی عبور مبرد از منبع (کپسول گاز) به سیستم را می‌دهد.

پرکاربردترین سوزن شارژ گاز سایز 4/1 است.

اتصالات برنجی

 • سه راهی
 • زانویی
 • مغزی
 • مهره

 

سه راهی

سه راهی کستل، فیتینگی است که برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده می شود. سه راهی ها شامل سه راهی 90 درجه ، سه راهی ۴۵ درجه ، سه راهی تبدیل و سه راه روپیچ توپیچ هستند .

سه راهی در جایی که لزوم گرفتن انشعاب از مسیری مشخص، مانند خط مکش قرار می گیرد.

 

زانویی

زانویی ، فیتینگی است که برای تغییر مسیر حرکت مبرد به اندازه 90 یا 45 درجه مورد استفاده قرار می گیرد. این زانویی شامل زانویی 90 درجه، زانویی 45 درجه، زانوی روپیچ تو پیچ 90 درجه یا چپقی و زانوی تبدیل می باشد.

زانویی در جایی که تغییر جهت مسیر لوله به اندازه 90 یا 45 درجه  و یا تبدیل قطر لوله ها همراه با تغییر جهت مسیرحرکت  مانند خط مکش، دهش و مایع نیاز باشد به کار می رود.

مغزی

مغزی فیتینگی است که برای اتصال لوله ها، تغییر جهت لوله و یا تبدیل قطر لوله به کار می رود. این فیتینگ به سه دسته مغزی روپیچ ساده، مغزی تبدیل روپیچ تو پیچ و مغزی تبدیل روپیچ تقسیم بندی می شود.

مغزی در جایی که اتصال لوله ها، تغییر جهت لوله ها و یا تبدیل قطر لوله ها مانند خط مکش ، دهش و مایع نیاز باشد به کار می رود.

مهره

مهره به شکل چندضلعی یا گرد که پیچ برای محکم تر بسته شدن درون آن قرار می گیرد